Kiếm Bokken Gỗ Căm Xe

280.000VND820.000VND

Kiếm Bokken Gỗ Căm Xe được mô phỏng theo biên dạng một thanh katana, từ độ cong, điểm cong cho đến trọng tâm đều đạt chuẩn. Việc cầm nắm, tập luyện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sản phẩm được đông đảo kiếm đạo sinh và huấn luyện viên ủng hộ.

Vui lòng chọn đầy đủ các thông số bên dưới, giá sẽ hiển thị cụ thể.