Côn Nhị Khúc Trần Long.

70 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 077 909 5121

Kỹ Thuật: Mr Long 0933 44 0474

Liên hệ