Kiếm Bokken Gỗ Sồi

240.000VND670.000VND

Vui lòng chọn đầy đủ các thông số bên dưới, giá sẽ hiển thị cụ thể.